Kariera

Zapraszamy do współpracy

Zespół kancelarii stale się powiększa, w związku z czym poszukujemy ambitnych, odpowiedzialnych i zorganizowanych adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów adwokackich i radcowskich (praca dla prawnika).

Praca w kancelarii Radcy Prawnego Macieja Sójki stwarza możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia we współpracy z doświadczonym zespołem prawników kancelarii oraz w przyjaznej atmosferze.

Osoby zainteresowane pracą w kancelarii Radcy Prawnego Macieja Sójki prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kancelaria@maciejsojka.pl.

W CV prosimy o zamieszczenie poniższego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacja dla kandydatów do pracy

Dane osobowe kandydatów do pracy gromadzone są przez radcę prawnego Macieja Sójkę, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego (dalej jako „Kancelaria”).

W przypadku potrzeby zwrócenia się z zapytaniem lub uzyskaniem informacji od Administratora danych niżej podaje się dane do kontaktu:

Dane osobowe przekazane przez kandydata do pracy są przetwarzane przez Kancelarię w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe kandydata do pracy są usuwane. W przypadku wyrażenia zgody przez kandydata do pracy na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, dane osobowe są przetwarzane przez okres wskazany przez kandydata, a w razie jego braku do czasu ustania potrzeb rekrutacyjnych Kancelarii lub skorzystania przez kandydata z praw, o których mowa poniżej.

Każdy kandydat do pracy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię, ma prawo do:

  • dostępu do danych osobowych oraz informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane;
  • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszalności danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzoru;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • cofnięcia zgody w każdym czasie, jeśli dane osobowe są na tej podstawie przetwarzane.