Zespół

Maciej Sójka

Maciej Sójka

Radca prawny

Radca prawny. Założyciel kancelarii. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ponad 15 lat doświadczenia w pracy prawnika, w tym przede wszystkim przy świadczeniu wsparcia prawnego dla przedsiębiorców również zagranicznych. Biznesowe podejście do prawa. Zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii adwokackiej, a następnie radcowskiej w Poznaniu. Prawie od początku kariery zawodowej samodzielnie prowadził obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale również klientów indywidualnych. W szczególności w zakresie prawa zobowiązań (umowy, kontrakty, negocjacje etc.), jak i prawa handlowego. Następnie jako inhouse lawyer (prawnik wewnętrzny) spółki giełdowej zajmował się obsługą prawną grupy spółek. Prócz kontynuacji pracy przede wszystkim w zakresie spraw z zakresu prawa handlowego (w tym sprawy korporacyjne), prawa pracy i zobowiązań (umowy), zdobył kompetencje w zakresie prawa rynków kapitałowych (raporty bieżące, obowiązki wobec KNF etc.) oraz obsługi transakcji M&A. Od 2010 r. radca prawny Maciej Sójka prowadzi kancelarię od początku ukierunkowaną przede wszystkim na stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Od tego czasu kancelaria z jednoosobowej działalności rozwinęła się w podmiot o ugruntowanej pozycji na poznańskim rynku usług prawnych oraz dysponująca sprawdzonym zespołem prawników. Do grona dotychczasowych klientów kancelarii należą małe i średnie podmioty, jak również kilka największych firm z Poznania. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Ma za sobą wiele z sukcesem zakończonych projektów prawnych dotyczących znacznej wartości w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, kontraktów handlowych, windykacją zobowiązań, prawa bankowego, prawa energetycznego oraz transakcji M&A. Doradca prawno-biznesowy zarządów spółek kapitałowych. Jego pasją jest motoryzacja, jazda na motocyklu oraz sport, w szczególności tenis, golf oraz street workout. Miłośnik Włoch.

Iwona Kęsik-Sójka

Iwona Kęsik-Sójka

Adwokat

Adwokat. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską pt. "Karalne wyrządzenie szkody przez członków organów spółek kapitałowych z art. 296 K.K". Odbywała aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów prawa z zakresu postępowania cywilnego. W ramach swojej praktyki zajmuje się sprawami cywilnymi, spadkowymi, rodzinnymi, prawem pracy oraz szeroko pojętym prawem oświatowym. Jej pasją jest sport, w szczególności fitness oraz narciarstwo, podróże a także wszelkie tematy związane ze zdrowiem.

Łukasz Bogaczyk

Łukasz Bogaczyk

Radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada również dyplomy ukończenia Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy UE WSB w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz bankowym, a także w prawie restrukturyzacyjnym. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z oceną prawną umów handlowych i bankowych, kwestiami przekształceń własnościowych, a także zmian osobowych w spółkach kapitałowych. Jako osoba biegle władająca językiem angielskim – w swojej praktyce wielokrotnie koordynował również obsługę prawną podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego. Prywatnie fan dobrej literatury i sportu.

Krzysztof Smoliński

Krzysztof Smoliński

Prawnik

Absolwent Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Jego atutem jest ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji postępowania w zakresie lokalizacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym również mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w opiniowaniu projektów budowlanych i koncepcji zagospodarowania terenu. Wieloletnie członkostwo w takich instytucjach jak Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu pozwala na ciągłe aktualizowanie wiedzy, m. in. w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludności przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym. Jest pełnomocnikiem takich podmiotów jak Orange Polska S.A., T-mobile Polska S.A. oraz NetWorks! Sp. z o. o. w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i budowlanym. Prywatnie nurek trimixowy oraz instruktor Normoxic Trimix zarówno na obiegu zamkniętym (Closed Circut Rebreather) jak i klasycznym obiegu otwartym (Open Circut) w jednych z najbardziej rozpoznawanych organizacji technicznych - International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD) oraz International Scuba Schools Federation (ISSF). Pasjonuje go, przede wszystkim, techniczne nurkowanie wrakowe i fotografia podwodna.

Artur Piwowarczyk

Artur Piwowarczyk

Adwokat

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracy magisterskiej z zakresu umów. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Prawa Pracy. Aplikację adwokacką odbywał w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. W dotychczasowej praktyce świadczył pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz firm. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, zobowiązań, prawa pracy i prawa handlowego. Posługuje się językiem angielskim. Prywatnie mąż i ojciec, a także miłośnik wędrówek górskich oraz literatury.

Tomasz Schulz

Tomasz Schulz

Specjalista ZUS

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 15 lat spędzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w tym 8 lat na stanowisku Inspektora Kontroli ZUS. Ma na swoim koncie przeprowadzonych około 480 kontroli zarówno w mniejszych przedsiębiorstwach, poprzez średnie aż po duże spółki kapitałowe. Kontrole z zakresu naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i PGŚP przeprowadzał również w różnego rodzaju instytucjach, takich jak Urzędy Gminy, Starostwa, Sądy, Szkoły, Urzędy Skarbowe itp.

Agata Wesołowska

Agata Wesołowska

Aplikantka radcowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. W dotychczasowej praktyce zajmowała się głównie obsługą przedsiębiorstw, postępowaniem cywilnym oraz zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Interesuje się prawem cywilnym, a w szczególności szeroko pojętym prawem spadkowym, z zakresu którego obroniła pracę magisterską. Posługuje się językiem angielskim oraz językiem włoskim. Prywatnie miłośniczka historii Szkocji, a także zwierząt.

Karolina Kocłajda

Karolina Kocłajda

Asystentka