Zespół

Maciej Sójka

Maciej Sójka

Radca prawny

Radca prawny. Założyciel kancelarii. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ponad 15 lat doświadczenia w pracy prawnika, w tym przede wszystkim przy świadczeniu wsparcia prawnego dla przedsiębiorców również zagranicznych. Biznesowe podejście do prawa. Zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii adwokackiej, a następnie radcowskiej w Poznaniu. Prawie od początku kariery zawodowej samodzielnie prowadził obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale również klientów indywidualnych. W szczególności w zakresie prawa zobowiązań (umowy, kontrakty, negocjacje etc.), jak i prawa handlowego. Następnie jako inhouse lawyer (prawnik wewnętrzny) spółki giełdowej zajmował się obsługą prawną grupy spółek. Prócz kontynuacji pracy przede wszystkim w zakresie spraw z zakresu prawa handlowego (w tym sprawy korporacyjne), prawa pracy i zobowiązań (umowy), zdobył kompetencje w zakresie prawa rynków kapitałowych (raporty bieżące, obowiązki wobec KNF etc.) oraz obsługi transakcji M&A. Od 2010 r. radca prawny Maciej Sójka prowadzi kancelarię od początku ukierunkowaną przede wszystkim na stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Od tego czasu kancelaria z jednoosobowej działalności rozwinęła się w podmiot o ugruntowanej pozycji na poznańskim rynku usług prawnych oraz dysponująca sprawdzonym zespołem prawników. Do grona dotychczasowych klientów kancelarii należą małe i średnie podmioty, jak również kilka największych firm z Poznania. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Ma za sobą wiele z sukcesem zakończonych projektów prawnych dotyczących znacznej wartości w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, kontraktów handlowych, windykacją zobowiązań, prawa bankowego, prawa energetycznego oraz transakcji M&A. Doradca prawno-biznesowy zarządów spółek kapitałowych. Prywatnie mąż i ojciec dwóch wspaniałych córek. Jego pasją jest motoryzacja, jazda na motocyklu oraz sport, w szczególności tenis, golf oraz street workout. Miłośnik Włoch.

Iwona Kęsik-Sójka

Iwona Kęsik-Sójka

Adwokat

Adwokat. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską pt. "Karalne wyrządzenie szkody przez członków organów spółek kapitałowych z art. 296 K.K".
Odbywała aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.
Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich. W obszarze jej zainteresowań mieszczą się sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego tj. analiza ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, prawa handlowego oraz prawa cywilnego.
Prywatnie jej pasją jest sport w szczególności fitness oraz narciarstwo, podróże a także wszelkie tematy związane ze zdrowiem.

Łukasz Bogaczyk

Łukasz Bogaczyk

Radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada również dyplomy ukończenia Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy UE WSB w Poznaniu.
Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz bankowym.
Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z oceną prawną umów handlowych i bankowych, kwestiami przekształceń własnościowych, a także zmian osobowych w spółkach kapitałowych.
Jako osoba biegle władająca językiem angielskim – w swojej praktyce wielokrotnie koordynował również obsługę prawną podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.
Prywatnie fan dobrej literatury i sportu.

Tomasz Schulz

Tomasz Schulz

Specjalista ZUS

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
15 lat spędzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w tym 8 lat na stanowisku Inspektora Kontroli ZUS.
Ma na swoim koncie przeprowadzonych około 480 kontroli zarówno w mniejszych przedsiębiorstwach, poprzez średnie aż po duże spółki kapitałowe. Kontrole z zakresu naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i PGŚP przeprowadzał również w różnego rodzaju instytucjach, takich jak Urzędy Gminy, Starostwa, Sądy, Szkoły, Urzędy Skarbowe itp.

Dawid Grącki

Dawid Grącki

Radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W Kancelarii odpowiedzialny za reprezentowanie klientów w sporach sądowych (cywilnych, karnych oraz gospodarczych), a także za kompleksową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego.
Posiada również doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych oraz wdrażaniu standardów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Adam Mielcarski

Adam Mielcarski

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doświadczenie prawnicze zdobywał w kancelariach adwokackich oraz radcowskich, specjalizujących się głównie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się na szeroko pojętym prawie gospodarczym, zwłaszcza prawie spółek handlowych.
W życiu pozazawodowym zajmuje się działalnością społeczną, pasjonuje historią, uprawia szermierkę i słucha dobrej muzyki.

Emilia Cieślak

Emilia Cieślak

Asystentka

Asystentka radcy prawnego i sekretarka.
Studiuję prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od dzieciństwa byłam zafascynowana możliwością stania na straży sprawiedliwości i czynienia świata lepszym. Dzisiaj wiem, że to utopijna perspektywa, jeśli nie jest poparta ogromną wiedzą i ciężką pracą.
Interesuję się muzyką i szeroko pojętą sztuką. Pracuję w Studenckim Radiu Meteor. Lubię w szczególności literaturę psychologiczną.