Zespół

Maciej Sójka

Maciej Sójka

Radca prawny

Radca prawny. Założyciel kancelarii. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ponad 15 lat doświadczenia w pracy prawnika, w tym przede wszystkim przy świadczeniu wsparcia prawnego dla przedsiębiorców również zagranicznych. Biznesowe podejście do prawa. Zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii adwokackiej, a następnie radcowskiej w Poznaniu. Prawie od początku kariery zawodowej samodzielnie prowadził obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale również klientów indywidualnych. W szczególności w zakresie prawa zobowiązań (umowy, kontrakty, negocjacje etc.), jak i prawa handlowego. Następnie jako inhouse lawyer (prawnik wewnętrzny) spółki giełdowej zajmował się obsługą prawną grupy spółek. Prócz kontynuacji pracy przede wszystkim w zakresie spraw z zakresu prawa handlowego (w tym sprawy korporacyjne), prawa pracy i zobowiązań (umowy), zdobył kompetencje w zakresie prawa rynków kapitałowych (raporty bieżące, obowiązki wobec KNF etc.) oraz obsługi transakcji M&A. Od 2010 r. radca prawny Maciej Sójka prowadzi kancelarię od początku ukierunkowaną przede wszystkim na stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Od tego czasu kancelaria z jednoosobowej działalności rozwinęła się w podmiot o ugruntowanej pozycji na poznańskim rynku usług prawnych oraz dysponująca sprawdzonym zespołem prawników. Do grona dotychczasowych klientów kancelarii należą małe i średnie podmioty, jak również kilka największych firm z Poznania. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Ma za sobą wiele z sukcesem zakończonych projektów prawnych dotyczących znacznej wartości w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, kontraktów handlowych, windykacją zobowiązań, prawa bankowego, prawa energetycznego oraz transakcji M&A. Doradca prawno-biznesowy zarządów spółek kapitałowych. Prywatnie mąż i ojciec dwóch wspaniałych córek. Jego pasją jest motoryzacja, jazda na motocyklu oraz sport, w szczególności tenis, golf oraz street workout. Miłośnik Włoch.

Iwona Kęsik-Sójka

Iwona Kęsik-Sójka

Adwokat

Adwokat. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską pt. "Karalne wyrządzenie szkody przez członków organów spółek kapitałowych z art. 296 K.K". Odbywała aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich. W obszarze jej zainteresowań mieszczą się sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego tj. analiza ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Prywatnie jej pasją jest sport w szczególności fitness oraz narciarstwo, podróże a także wszelkie tematy związane ze zdrowiem.

Łukasz Bogaczyk

Łukasz Bogaczyk

Radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada również dyplomy ukończenia Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy UE WSB w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz bankowym, a także w prawie restrukturyzacyjnym. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z oceną prawną umów handlowych i bankowych, kwestiami przekształceń własnościowych, a także zmian osobowych w spółkach kapitałowych. Jako osoba biegle władająca językiem angielskim – w swojej praktyce wielokrotnie koordynował również obsługę prawną podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego. Prywatnie fan dobrej literatury i sportu.

Dawid Grącki

Dawid Grącki

Radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Kancelarii odpowiedzialny za reprezentowanie klientów w sporach sądowych (cywilnych, karnych oraz gospodarczych), a także za kompleksową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego. Specjalizuje się również w prawie restrukturyzacyjnym. Posiada także doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych oraz wdrażaniu standardów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Krzysztof Smoliński

Krzysztof Smoliński

Prawnik

Absolwent Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Jego atutem jest ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji postępowania w zakresie lokalizacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym również mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w opiniowaniu projektów budowlanych i koncepcji zagospodarowania terenu. Wieloletnie członkostwo w takich instytucjach jak Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu pozwala na ciągłe aktualizowanie wiedzy, m. in. w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludności przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym. Jest pełnomocnikiem takich podmiotów jak Orange Polska S.A., T-mobile Polska S.A. oraz NetWorks! Sp. z o. o. w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i budowlanym. Prywatnie nurek trimixowy oraz instruktor Normoxic Trimix zarówno na obiegu zamkniętym (Closed Circut Rebreather) jak i klasycznym obiegu otwartym (Open Circut) w jednych z najbardziej rozpoznawanych organizacji technicznych - International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD) oraz International Scuba Schools Federation (ISSF). Pasjonuje go, przede wszystkim, techniczne nurkowanie wrakowe i fotografia podwodna.

Tomasz Schulz

Tomasz Schulz

Specjalista ZUS

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 15 lat spędzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w tym 8 lat na stanowisku Inspektora Kontroli ZUS. Ma na swoim koncie przeprowadzonych około 480 kontroli zarówno w mniejszych przedsiębiorstwach, poprzez średnie aż po duże spółki kapitałowe. Kontrole z zakresu naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i PGŚP przeprowadzał również w różnego rodzaju instytucjach, takich jak Urzędy Gminy, Starostwa, Sądy, Szkoły, Urzędy Skarbowe itp.

Adrianna Sowisz

Adrianna Sowisz

Aplikantka radcowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu Erasmus studiowała prawo na Uniwersytecie Loranda Eötvösa w Budapeszcie. Doświadczenie zdobywała od 2016 r. pracując w kancelarii komornika, radcy prawnego oraz Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UAM w Poznaniu, sekcja prawa cywilnego i prawa administracyjnego. W dotychczasowej praktyce zajmowała się głównie obsługą przedsiębiorstw, postępowaniem cywilnym oraz zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Interesuje się postępowaniem cywilnym, a w szczególności prawem upadłościowym i egzekucyjnym, z zakresu którego obroniła pracę magisterską. Posługuje się językiem angielskim oraz podstawami języka niemieckiego. Prywatnie miłośniczka zwierząt oraz biegów długodystansowych.

Agata Liebner

Agata Liebner

Asystentka

Asystentka radcy prawnego. Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Interesuje się głównie prawem cywilnym i handlowym. W ramach międzynarodowego programu studenckiego Work&Travel poznawała kulturę, język oraz krajobrazy Stanów Zjednoczonych. W Kancelarii odpowiedzialna jest za sprawy administracyjne oraz kontakt z Klientami, sądami i innymi instytucjami. Pasjonatka kultury japońskiej, rysunku oraz tańca.