Zespół

Maciej Sójka

Maciej Sójka

Radca prawny

Radca prawny. Założyciel kancelarii. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ponad 15 lat doświadczenia w pracy prawnika, w tym przede wszystkim przy świadczeniu wsparcia prawnego dla przedsiębiorców również zagranicznych. Biznesowe podejście do prawa. Zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii adwokackiej, a następnie radcowskiej w Poznaniu. Prawie od początku kariery zawodowej samodzielnie prowadził obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale również klientów indywidualnych. W szczególności w zakresie prawa zobowiązań (umowy, kontrakty, negocjacje etc.), jak i prawa handlowego. Następnie jako inhouse lawyer (prawnik wewnętrzny) spółki giełdowej zajmował się obsługą prawną grupy spółek. Prócz kontynuacji pracy przede wszystkim w zakresie spraw z zakresu prawa handlowego (w tym sprawy korporacyjne), prawa pracy i zobowiązań (umowy), zdobył kompetencje w zakresie prawa rynków kapitałowych (raporty bieżące, obowiązki wobec KNF etc.) oraz obsługi transakcji M&A. Od 2010 r. radca prawny Maciej Sójka prowadzi kancelarię od początku ukierunkowaną przede wszystkim na stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Od tego czasu kancelaria z jednoosobowej działalności rozwinęła się w podmiot o ugruntowanej pozycji na poznańskim rynku usług prawnych oraz dysponująca sprawdzonym zespołem prawników. Do grona dotychczasowych klientów kancelarii należą małe i średnie podmioty, jak również kilka największych firm z Poznania. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Ma za sobą wiele z sukcesem zakończonych projektów prawnych dotyczących znacznej wartości w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, kontraktów handlowych, windykacją zobowiązań, prawa bankowego, prawa energetycznego oraz transakcji M&A. Doradca prawno-biznesowy zarządów spółek kapitałowych. Prywatnie mąż i ojciec dwóch wspaniałych córek. Jego pasją jest motoryzacja, jazda na motocyklu oraz sport, w szczególności tenis, golf oraz street workout. Miłośnik Włoch.

Iwona Kęsik-Sójka

Iwona Kęsik-Sójka

Adwokat

Adwokat. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską pt. "Karalne wyrządzenie szkody przez członków organów spółek kapitałowych z art. 296 K.K".
Odbywała aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.
Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich. W obszarze jej zainteresowań mieszczą się sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego tj. analiza ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, prawa handlowego oraz prawa cywilnego.
Prywatnie jej pasją jest sport w szczególności fitness oraz narciarstwo, podróże a także wszelkie tematy związane ze zdrowiem.

Łukasz Bogaczyk

Łukasz Bogaczyk

Radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada również dyplomy ukończenia Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy UE WSB w Poznaniu.
Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz bankowym.
Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z oceną prawną umów handlowych i bankowych, kwestiami przekształceń własnościowych, a także zmian osobowych w spółkach kapitałowych.
Jako osoba biegle władająca językiem angielskim – w swojej praktyce wielokrotnie koordynował również obsługę prawną podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.
Prywatnie fan dobrej literatury i sportu.

Natalia Sankowska-Marek

Natalia Sankowska-Marek

Adwokat

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.
W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku zdała egzamin Toles Higher.
Posiada ponad 7 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych, zdobyte w kancelarii radcowskiej oraz adwokackiej.
W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo restrukturyzacyjne oraz prawo bankowe. Specjalizuje się również w sprawach odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz w uzyskiwaniu zezwoleń dla cudzoziemców.
Prywatnie miłośniczka zdobywania szczytów górskich, wędkarstwa i kuchni włoskiej.

Tomasz Schulz

Tomasz Schulz

Specjalista ZUS

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
15 lat spędzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w tym 8 lat na stanowisku Inspektora Kontroli ZUS.
Ma na swoim koncie przeprowadzonych około 480 kontroli zarówno w mniejszych przedsiębiorstwach, poprzez średnie aż po duże spółki kapitałowe. Kontrole z zakresu naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i PGŚP przeprowadzał również w różnego rodzaju instytucjach, takich jak Urzędy Gminy, Starostwa, Sądy, Szkoły, Urzędy Skarbowe itp.

Dawid Grącki

Dawid Grącki

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym.
W Kancelarii odpowiedzialny za opracowywanie pism procesowych w sporach sądowych, reprezentowanie klientów z upoważnienia radcy prawnego w sporach sądowych, prowadzenie spraw dotyczących bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw, prowadzenie audytów prawnych podmiotów, przetwarzających dane osobowe oraz wdrażanie standardów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych RODO oraz przygotowywanie opinii prawnych.

Adam Mielcarski

Adam Mielcarski

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doświadczenie prawnicze zdobywał w kancelariach adwokackich oraz radcowskich, specjalizujących się głównie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się na szeroko pojętym prawie gospodarczym, zwłaszcza prawie spółek handlowych.
W życiu pozazawodowym zajmuje się działalnością społeczną, pasjonuje historią, uprawia szermierkę i słucha dobrej muzyki.

Emilia Cieślak

Emilia Cieślak

Asystentka

Asystentka radcy prawnego i sekretarka.
Studiuję prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od dzieciństwa byłam zafascynowana możliwością stania na straży sprawiedliwości i czynienia świata lepszym. Dzisiaj wiem, że to utopijna perspektywa, jeśli nie jest poparta ogromną wiedzą i ciężką pracą.
Interesuję się muzyką i szeroko pojętą sztuką. Pracuję w Studenckim Radiu Meteor. Lubię w szczególności literaturę psychologiczną.