Restrukturyzacja firm – ochrona przed upadłością

#RatujBiznes - ratuj biznes: restrukturyzacja firm, oddłużanie firm, ochrona firm przed upadłością, restrukturyzacja Kancelaria Prawna Poznań - Maciej Sójka
#RatujBiznes – ratuj biznes: restrukturyzacja firm, oddłużanie firm, ochrona firm przed upadłością, restrukturyzacja Kancelaria Prawna Poznań

Oddłużanie firm

Restrukturyzacja firm – ochrona przed upadłością. Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sójka w szczególności specjalizuje się we wspieraniu swoich Klientów w szeroko pojętych postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Dlatego Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług prawnych oraz biznesowych, zapewniających:

 • skuteczne zmniejszenie zadłużenia;
 • efektywne, stopniowe zarządzanie kryzysami finansowymi;
 • radzenie sobie z trudną sytuacją ekonomiczną.

Kluczowym atutem jest kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu przedsądowych i sądowych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, reprezentując zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Zasadniczo dotyczy to zaangażowań przekraczających dziesiątki milionów złotych, jak i pomocy indywidualnym przedsiębiorcom, prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze.

Restrukturyzacja firm Poznań

Kompleksowe usługi w zakresie wsparcia w restrukturyzacji zadłużenia Kancelaria rozpoczyna od gruntownej, skrupulatnej analizy biznesowo-prawnej danego podmiotu gospodarczego (jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego spółdzielni, itp.). Pozwala to na przygotowanie najbardziej produktywnego scenariusza planowanego oddłużenia oraz na przyjęcie najwłaściwszej struktury prawnej w odniesieniu do dalszych czynności. Kolejnym etapem, w którym Kancelaria zapewnia swą profesjonalną pomoc, jest przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami, prowadzących zwłaszcza do:

 • renegocjowania zawartych umów;
 • zawierania korzystnych porozumień do podpisanych kontraktów;
 • ustalania opłacalnych harmonogramów;
 • odroczenia konieczności natychmiastowych spłat, itp.

Ochrona firm przed upadłością Poznań

Oprócz bieżących konsultacji i stałej reprezentacji prawnej w kontaktach z wierzycielami, Kancelaria zapewnia również przygotowanie pełnej (kompletnej) dokumentacji oraz profesjonalną reprezentację prawną – w razie zaistnienia takiej konieczności – na etapie sądowym. Do powyższego można zaliczyć zwłaszcza:

 • składanie pozwów o ustalenie oraz o nadzwyczajną zmianę stosunków;
 • prowadzenie z ramienia Klientów postępowań wnoszonych przez wierzycieli (zarówno przeciwko samym podmiotom, jak i przeciwko członkom ich zarządów);
 • składanie odpowiednich wniosków restrukturyzacyjnych – w zależności od wyniku analizy na przykład w postępowaniach:
  • o zatwierdzenie układu,
  • układowych przyspieszonych,
  • układowych,
  • sanacyjnych;
 • składanie wniosków o ogłoszenie upadłości (także konsumenckiej) oraz udział i składanie określonych wniosków podczas zgromadzeń (rad) wierzycieli.

#RatujBiznes – restrukturyzacja firm

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sójka bierze aktualnie czynny udział w akcji #RatujBiznes. Ogólnie rzecz biorąc jest ona związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wygaszaniem światowej gospodarki. Dlatego aktywne wspieranie polskich przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu skutkom pandemii jest kluczowe.
W szczególności dotyczy to ochrony firm przed upadłością (restrukturyzacja firm i oddłużanie firm poprzez postępowanie restrukturyzacyjne).

#RatujBiznes - ratuj biznes, dlatego: restrukturyzacja, oddłużanie firm, ochrona firm przed upadłością, restrukturyzacja Kancelaria Prawna Poznań - Maciej Sójka
#RatujBiznes – ratuj biznes, w szczególności: oddłużanie firm, ochrona firm przed upadłością – restrukturyzacja Kancelaria Prawna Poznań